European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Био Ферма “Пенови”

Фирмата се занимава от 2006 година с месодайно говедовъдство и леща-биологично производство.

“Био ферма Пенови”, до Средец – краставици, домати, тиквички, картофи, моркови, цвекло, магданоз, домати консерва, круши, сладко от ягоди.

Едра зелена леща срот “Илина” е типичен сорт за България, отгледан по биологичен начин във фермата на сем. Пенови. Лещата е чудесен източник на протеини и желязо, което ги прави добър избор за вегетарианци. Зелената леща е малко по-едра от червената. Лещата е добър избор за тези, които страдат от диабет. Лещата не съдържа почти никакви мазнини, също е много полезна за здравето на сърцето, тъй като има високо съдържание на магнезий.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.