European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Божура

Национален събор “Фолклорен венец-Божура”, гр. Средец, общ. Средец

Последната неделя на м. май. Провежда се в местността “Божура”. В конкурсите за певци и инструменталисти се състезават деца до 18 години в 3 възрастови групи. Конкурсът за пълен автентичен костюм няма възрастова граница. Провежда се и научна конференция.

Националният странджанско–тракийски събор за надпяване и надсвирване „Фолклорен венец-Божура“ има за цел да продължи традицията на странджанско-тракийския край, да стимулира интереса и любовта към богатото фолклорно наследство.

Съборът се провежда в рамките на два дни в града и в местността „Божура“ край град Средец, през последната събота и неделя на май.

Тази първоначално общинска изява, за няколко години надхвърли рамките на регионален форум и от 1998 година се вписа във фолклорната палитра на България като Национален. Постепенно се добавиха нови елементи в програмата: връчване на Приз Комня Стоянова, в памет на една от най-обичаните и популярни странджански певици; участие на знаменити изпълнители от региона в гала концертите, присъствие на гостуващи състави от чужбина и провеждане на научни конференции.

Самият събор възниква като една родова среща на големия Шаматанов род. Постепенно през годините той се превръща от регионален в национален формат, а през последните 10 години се провежда с изключителното финансово съдействие на община Средец.

По регламент младите изпълнители на странджански и тракийски песни са разделени в четири възрастови групи. За най-добрите ще има приз “Фолклорен венец Божура” – плакет и парична награда, приз “Комня Стоянова” – плакет и парична награда, награда на кмета на общината за цялостен принос към събора, награда на Тракийските дружества – диплом и парична награда, първа, втора и трета награда във всички групи – диплом и парична награда.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.