European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Вилно селище “Клуб Дворът”

Вилно селище “Клуб Дворът” се намира в село Драчево.

Светли двойни/+1 стаи – климатизирани, декорирани, с тераси, всяка с отделен вход и самостоятелна баня/WC, хигиенни консумативи.

Още по-светли и просторни двойни/+1 студиа, които освен описаните са с хладилник, с голяма веранда с планински изглед.

На разположение са минерална вода, чай, кафе и други топли напитки.

 Голяма одая за  събиране и празник, с музика, телевизия, кът за игри.

Обзаведена кухня, съдове, прибори и чаши, консумативи.

Голям, озеленен, обезопасен и обзаведен селски двор.

В двора се ползват две битови беседки с камини, сенчести маси, с мивка, музика, зеленина.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.