European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

„Вкусотийки“ЕООД, гр. Средец

Бързо хранене “Вкусотийки” – Закуски, питки, погачи, медени курабийки, дюнер, пица, печено пиле, град Средец.

Голямо разнообразие от топли и вкусни печива,  разнообразие от солени и сладки изкушения,  питки, погачи, курабийки и мъфини.

 

 

 

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.