European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

„Гана 99“ ООД, с. Дебелт

Фирма Гана 99 ООД извършва производство на цедено кисело мляко в село Дебелт.

Този напълно натурален продукт се използва в приготвянето на различни видове салати и десерти.
Продукцията се реализира на пазара под формата на различни разфасовки, удобни за употреба.

Фирмата Гана 99 ООД се е наложила на пазара с производството на бяло саламурено сирене. То се произвежда по традиционна рецепта и с утвърдена технология, която му придава и запазва характерният за България вкус, цвят и консистенция.

Освен него мандра Дебелт произвежда също Кисело краве мляко, Цедено кисело мляко и кашкавал. За чиято направа, към суровото краве мляко, се добавят единствено българските закваскиLactobacillusbulgaricus и streptococcusthermophilus, с което се гарантира истинският вкус и качеството на крайните продукти.

Предприятието работи по внедрена система „Добри производствени практики“, НАССР-система и предстои въвеждане на EN ISO 22 000:2005. Постоянният качествен контрол, който се прилага от постъпването на суровото краве мляко, през целият процес на производство, до експедирането на готовият продукт гарантира за качеството и безопасността на храните, което се извършва от страна на производителя.

 

Фирмата е регистрирана по Регламент 853/2004/ЕЕС, с номер на Удостоверение за регистрация BG0212027за първа категория от 01.01.2013 г., което я категоризира и дава право на произвежданите от нея продукти да се реализират на националния пазар, пазари на страни членки на ЕС или трети страни.

 

Предприятието непрекъснато усъвършенства и доразвива своята материално-техническа база, което от своя страна допринася за обогатяването на асортиментната листа.През 2015 г. след успешно приключване на проект по Европейка програма бяха закупени машина за опаковане на кисело краве мляко и машина за опаковане на айрян.

Освен производството на качествен продукт, съобразен с всички изисквания за качествено и хигиенни норми, за Гана 99 ООД е не по-малко важно готовият продукт да стига до крайния потребител в идеален търговски вид. Поради тази причина фирмата разполага със собствен транспорт, а разносът се извършва от квалифицирани наши служители, с което гарантираме качественото и компетентно обслужване на нашите клиенти.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.