European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Ден на кокошата чорба в Козаревец

Денят на кокошата чорба в Козаревец се нареди сред най-известните кулинарни маршрути у нас.

В маршрутите, начертани от кулинарни фестивали в страната, влезе Денят на кокошата чорба в Козаревец. И е  част от Карвинг фестивала, присъщ само за Лясковско. По традиция съревнованието за най-вкусна чорба от домашна кокошка протича в първата събота на септември – след Малка Богородица. Тази година кулинарно-фолклорния форум е точно на Малка Богородица – 8 септември. Огнищата с казаните ще къкрят на 8 септември, неделя, още в ранни зори, а официално празникът ще открият кметовете на селото и Общината – кметът домакин на Козаревец Красимира Колева и на Лясковец – д-р Ивелина Гецова, в 10 часа, когато е и водосветът за здраве и благоденствие. В читалищния парк 13 отбора ще подпалят огнищата и ще сложат кокошето месо в казаните, а към обяд ще бъде избрана най-вкусната чорба. По традиция кметът също готви кокошата гозба в свой казан, който не участва в конкурса и от който и тази година ще има по черпак за всеки.

Общински кулинарен празник „Ден на кокошата чорба” се организира от Община Лясковец, Кметство Козаревец, местното читалище „Земеделец-1899” и тази година ще събере 233 участници кулинари и самодейци.

 

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.