European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Карвинг фестивал „Лясковец- пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство”

Карвинг фестивал „Лясковец- пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство” се провежда в края на август от жителите на село Джулюница и на Община Лясковец.

Традиционният фестивал включва няколко типични за Лясковско празници. Неизменни участници във фестивала са жените – домакини, майсторки кулинарки, самодейки, деца и млади хора, които през годините показаха, че са истински пазители на традициите в родното си място.

По време на фестивала се провежда и „Конкурс за най-добра домашна лютеница“. Фестивалът на кулинарното изкуство провокира жители, майстори-кулинари, самодейци, гости и почитатели на добре аранжираната и вкусно приготвена храна.

Къснолетният фестивал стана традиция за Лясковско и включва няколко типични за селата празници. Фестът на кулинарното изкуство заема трайно място в календара на Община Лясковец и няколкото изяви протичат като резултат от успешно провеждащия се  Карвинг-фестивал Лясковец – пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство. Главни герои в прочутия фестивал са майстори-кулинари, самодейци, деца и млади хора, които през годините показаха, че са истински пазители на традициите в родното си място.

В специална шатра ще се събират бурканчетата с домашна лютеница, които ще участват в конкурс. Те ще бъдат оценявани от професионалното жури, което ще излъчи победител. Първенецът, избран от комисията ще има правото да свари публично своята лютеница в следващото издание на празника догодина.

 

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.