European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Кукеровден

Кукери, гр. Средец, общ. Средец

На Сирни Заговезни или последната неделя на м. февруари. Облечени в овчи кожи, кукерите се разделят на групи по 10-15 човека. Всяка група има характерните персонажи – поп, булка и младоженец, лекар, бръснар. Обикаляйки къщите със звъна на хлопките (тучовете) гонят злите сили. На площада се прави обредно заораване, церене на кучето и кукерското хоро.

Странджа е сред най-красивите и магични планини у нас. Тя пази много тайни, но пък е богата и на традиции. Легендите напомнят за много мистични създания, но има и такива, на които се радваме и днес – кукерите.

Традицията повелява всяка последна неделя на месец февруари в град Средец да се провеждат маскарадни игри. На този ден мъже се обличат в костюми от кози кожи и обикалят домовете на местните, за да гонят злите духове. Празникът се нарича кукеровден.

Освен кукерите в групата, обикаляща домовете за здраве, има и млади мъже, изпълняващи различни роли. Има цар, поп, младоженец, булка, лекар, ваксаджия… На моменти изпълняването на ролевите игри се превръща в цял спектакъл. Кукерските групи са придружавани от музиканти.

Подготовката

Подготовката за празника започва от есента, като желаещите да бъдат кукери издирват подходящи кози. Някои дори пропътуват стотици километри, за да намерят кози, които имат дълъг косъм, стигащ дори до метър.

След обработка кожите се зашиват, за да се превърнат в крачоли, ръкави, було… и да се превърнат в кукерски костюм. Цената на някои готови костюми достига до 2-3 хиляди лева.

Дни преди празника костюмът се накисва и маже с оцет, за да може кожата да е мека. В последните години кожите се мажат и с есенция, за да придобият по-добър мирис.

Костюмът се облича  още докато е мокър, което оказва влияние върху тежестта му, която така или иначе не е никак малка.  Повечето кукери прекарват нощта преди празника, обработвайки костюма си.

Рано сутринта всички кукери и роли се събират на сборен пункт, след което се разделят на групи, за да обиколят възможно най-много домове. Кулминацията на празника е в късния следобед, когато групите се събират и шестват по централните улици на Средец, за да стигнат до градския стадион. Традиционно зрителските трибуни се изпълват със стотици или хиляди жители и гости на града.

Кукерите изпълняват няколко свои обичаи. Един от тях е заораването, при който минават с ръчно рало, следвани от други кукери, които хвърлят жито. Този обичай е за богата реколта. За да направят шоу на публиката, един от кукерите инсценира, че припада. Настъпва суматоха, а лекарят го спасява за секунди. Болният кукер се изправя на крака и започва победен танц.

В края на празника се разчупва питка, в която е скрита паричка. Този, на когото се падне парата, е следващият кукерски цар.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.