European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Къща за гости „Галини“, село Мерданя

Къщата се намира в подбалканското село Мерданя, което е на 15км. от гр. Велико Търново, на 10 км. от с. Арбанаси и на 20км. от гр. Елена.

 

Къщата е ново строителство в стар битов стил и разполага с две двойни легла, шест единични и разгъваем диван срещу камината; оборудвана кухня, сателитна телевизия, локално отопление, санитарен възел, веранда, барбекю. Селото разполага с всички видове комуникации, хранителни магазини и заведения. В близост до къщата за запалените риболовци се намира яз. Мерданя.

Ловът в селото също е развит.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.