European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Къща за гости “Чудесата на корените”

Къща за гости в Странджа – “Чудесата на корените” е разположена сред красивата природа на Странджа Планина, в най-високата част на село Драчево (община Средец) с капацитет за нощувка на 12 човека.

Поради своята прекрасна горска панорама и чистия въздух селото е наричано “бургаското Пампорово”.

Къща за гости –  стаи:
– две стаи с двойни легла / тип спалня  /
– две стаи с по две единични легла
– две стаи със спални персон и половина.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.