European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Международен фестивал „Огненият Дунав“

Заповядайте в Тутракан в края на юли за фестивала „Огненият Дунав“.

Очакват ви много концерти на български и чуждестранни изпълнители, изпълнения на танцови състави, много игри и забавления. А короната на фестивала е традиционно светлинно, огнено и лазерно шоу.

Фестивалът се радва и на голям международен интерес като всяка година посреща гости и от Балканите и други европейски страни.

Това е едно от най-големите летни събития в българската част на р. Дунав. „Огненият Дунав“ е кулминацията на ежегодната седмица на реката, по време на която се състоят най-разнообразни културни и спортни събития.
В последния ден се провежда традиционният „Празник на реката“, включващ състезания с рибарски лодки, преплуване на Дунав, детски анимации, надпиване с боза, изложби на открито, кулинарна надпревара за най-вкусната рибена чорба, представления на местните танцови и музикални школи. Организира се каране на скутери, летене с парапланер, туристическо корабче между Тутракан и Олтеница, опера под открито небе.
Вечер кеят се превръща в сцена на рок концерти, а след настъпване на нощта светлинно-огненото шоу „Огненият Дунав“ осветява реката.

 

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.