European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Мистична Странджа

Национален археологически музей „Античен и средновековен град   Деултум Дебелт“.

За първи път мястото е описано от братята Шкорпил в края на 19-ти век. По това време те са споменали, че крепостните стени на града са били около 2 метра високи. Съвременни проучвания започват да се провеждат през периода 1981-1985 г. покрай строежа на близкия завод, който е построен по програмата за заселване на Странджанско-Сакарския край.

Установено е, че най-напред на това място е имало тракийско селище. Това е било преди началото на новата ера. По-късно, през втората половина на 1-ви век, при управлението на римския император Тит Флавий Веспасиан , е основана римската колония Деултум от ветераните на VІІІ Августов легион. Деултум е единствената колония на свободни римски граждани на територията на днешна България.

По думите на Красимира Костова, ръководител на проучванията, колонията се изгражда за период от около 50 години. Крепостните стени на колонията са изградени при Марк Аврелий в средата на 2-ри век. Изграждането на колонията започва с оформяне на публичните пространства – с площада, местния сенат, римските терми – място, което редовно се посещава от гражданите – преди обед жените, след обед – мъжете. Населението на колонията е с висок статут – на гражданите от колонията са се давали по 50 югера земя (равностойни сега на около 12 500 декара). Тези земи са били разпределени от Босненския рид на Странджа (най-северният рид на планината) до Стара планина – това е територията на колонията. Колонията е стигала до днешната автогара-Запад в Бургас. Самата колония е била пряко подчинена на римския император и затова е била посещавана нерядко от него.

Църквата „Св. Троица“, с. Дебелт

Етнографски комплекс „Карабунарска къща“ – Средец

Странджанският регион е много богат на исторически забележителности, които представляват туристически интерес: долмени, тракийски могили и гробници, тракийско светилище “Големият камък” при с. Долно Ябълково, късноантични и средновековни крепости (калета), средновековният български вал “Еркесия”, манастирът “Свети живоприемний источник” близо до с. Голямо Буково, параклисът “Успение Богородично” в местността “Божура”, параклиси в селата Росеново, Пънчево и Белеврен, църквата “Всех светих”в гр. Средец, църквата “Св. Параскева” в с. Момина църква, която е известна с богатия си стенопис, както и църквите в селата Факия, Драчево, Сливово, Зорница, Суходол, Дюлево, Богданово и др.

Богатата духовна и материална култура на населението е представена в експозициите на Исторически музей “Средец”, Етнографски комплекс “Карабунарска къща” и “Байлова къща”. В тях са експонирани образци на художествени домашни занаяти, тъкани, облекло и накити на четирите етнографски групи, населяващи община Средец – тронки, рупци, загарци и загорци.

Църква „Всех Светих“ – Средец

Голямобуковски манастир „Св. Живоприемний източник“ – с. Голямо Буково

Църква „Св. Богородица“ с. Голямо Буково

С. Кирово – землище в направлението с. Белеврен – долмен в местността „Корубата“

Землище в направлението с. Белеврен параклис „Св. Св. Константин и Елена“

Землище в направлението с. Белеврен – долмен в местността „Цъврандакови кашли„

Землище в направлението с. Белеврен – долмен в местността „Лозята„

С. Белеврен долмен в северния край на селото

Землище в направлението с. Белеврен – долмен в местността „Кирякстояновата къшла“

Землище в направлението с. Граничар – две двойки долмени в местността „Капаците“ (1,2 км преди селото в западна посока)

Землище на с. Граничар – Долмен в местността „Атцера“ / Чардак баир

Землище на с. Долно Ябълково – Долмен в местността „Каракуш“

Землище на с. Долно Ябълково – Долмен в местността „ Асанови чаири“

Землище на с. Долно Ябълково – два долмена в местността „Лозенски дол

Землище на с. Долно Ябълково Тракийско светилище „Големият камък“ известно и с името  „Марков камък“

с. Долно Ябълково – Църквата „Св. Рождество Богородично“

с. Факия – Църквата „Св. Димитър“

с. Момина църква – Църквата „Св. Света Параскева“

с. Вълчаново – Църквата „Св. Въведение Богородично“

с. Бистрец – ”Успение на Пресвета Богородица”

Туристически Комплекс “Божура”

Туристически комплекс “Божура” – цветето на Странджа планина, връща към лоното на природата, без да Ви лишава от удобствата на цивилизацията! Всички помещения – шест единични и седем двойни стаи, шест семейни и четири VIP апартамента, са оборудвани с локално парно, климатик и кабелна телевизия. Обслужването включва и румсервиз. Ресторант с осемдесет места, механа с четиридесет места и лоби бар са на Ваше разположение за лични и служебни празници. Декорацията на двете фоайета е в общия дух на уют и задушевност. Комплексът е ограден от хубав парк с пейки за почивка, който естествено прилива в дивата широколистна гора. Двете панорамни тераси разкриват красивата местност, подходяща и за ловен туризъм.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.