European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Музей на гурбетчийското градинарство

Музеят на гурбетчийското градинарство в град Лясковец е създаден през 1976 година. Той е единственият по рода си музей в Европа.

Мястото му е точно тук, защото именно лясковските градинари първи „изнасят” в страните на Европа знанията и уменията си в отглеждането на зеленчуци. Именно те разработват нов тип култивационно съоръжение – парници, отоплявани с оборски тор. За да могат да поливат по желание зеленчуците, градинарите гурбетчии разработват съоръжението долап – водно колело, задвижвано с животинска тяга, с помощта, на което се издига вода до повече от 10 метра над водоизточника. Тяхна е заслугата и за нивелирането на почвата, водоразделителната система с вади и напояването на растенията чрез засаждането им в бразди.

Експозицията е приютена в автентична възрожденска къща, потънала в зеленина, в центъра на града, в известния на всички лясковчани „Ланджов двор”. Музеят обхваща площ от 500 кв. м., която включва две зали, сайвант и архитектурния паметник – Хаджиниковата къща, датираща от 1862 година. В музея са изложени над 600 оригинални предмета, подредени в експозиционните зали, в сайванта и в самата възрожденска къща. Тук могат да се видят оригинални документи и знамена на градинарските дружества от Лясковец и околните села, дрехи, битови и ювелирни предмети, донесени от чужбина, тескерета (разрешителни за пътуване в чужбина) и валута от държавите, в които са работили лясковчани, приходно-разходни тефтери на тайфите, подялбени протоколи, устави, снимки, запечатали живота и работата на нашите предци, както и различни оръдия на труда. Много от тези автентични предмети, които обогатяват сбирката, са специално дарение от лясковчани, потомци на някогашните градинари, както и от наследници на български градинари, живеещи днес в Унгария.

Акцент в експозицията е изключително сполучливият гипсов макет на бахча, който дава точна представа за организацията, оборудването, начина на работа и последователността на дейностите в една, типична за градинарите гурбетчии, зеленчукова градина. В двора на музея е монтиран действащ модел в реален размер на дървен градинарски долап за поливане – съоръжението, благодарение на което нашите градинари постигали изключителни резултати дори в най-неплодородните чужди земи.

Музеят разполага и с конферентна зала с 50 места, изградена в рамките на проект по програма „ПРООН – Възможности на 21 век”, в която се организират множество различни изложби, представяния и други културни и образователни мероприятия.

http://gradinarstvo.lyaskovets.net/index1.php

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.