European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Национален кулинарен фестивал “Пъстра трапеза”

Национален кулинарен фестивал “Пъстра трапеза”

Най-голямото лясковско село – Джулюница всяка година провежда пъстрия кулинарен фестивал.

 По време на Националната кулинарна изложба “Пъстра трапеза на гости в село Джулюница” са подредени пъстри трапези, а професионално жури  оценява кулинарните умения на участниците.
В рамките на традиционния фестивал “Лясковец – пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство” от години се провежда и Празник на лютеницата. От няколко години този празник също се организира в Джулюница, като тази година ще бъде деветото му издание.  Докато жури опитва и търси най-добрите майстори кулинари и най-добрата лютеница, ще бъдат сварени цял казан с апетитна рибена чорба и тава с лютеница, от които ще могат да опитат посетителите на празника.

В рамките на фестивала своите карвинг умения ще демонстрират гости , а в специален щанд ще се събират лютениците от тазгодишната реколта – кандидати за приза “Най-вкусна домашна лютеница”. Организаторите обещават и много награди за участниците – за кулинарния отбор с най-красив етнощанд, за най-вкусно ястие и десерт, за автентична рецепта, за визия на ястие, за цялостно представяне и др. Журито избира и майстора на лютеница тази година, който ще приготвя вкусотията публично в следващото издание на фестивала. За  членовете на журито са предвидени огърлици от люти джулюнски шипки, българска погача и сувенири за спомен от селото на зеленчуците.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.