European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Национална детско-юношеска балетна среща „Празник на балета”

Всяка година Община Лясковец и Читалище „Напредък-1870”- гр. Лясковец организират Празник на балета.

Детско-юношеска балетна среща на танцьори, възпитаници на балетни студиа от страната.

Балетната школа в град Лясковец при НЧ ”Напредък – 1870” е създадена през 1976 г., а от 1996 г. носи името „Ритъм” и неин балетен педагог е Валя Атанасова.

Обучават се средно над 40 деца разделени в различни възрастови групи от 6 до 18 години. Програмата, по която се работи е съобразена за всяка възрастова група. В школата се изучават ритмика и пластика, основите на класическият танц, характерни и исторически танци и съвременни техники.

Балетна школа „Ритъм” е домакин и организатор на национална детско-юношеска балетна среща „Празник на балета”, която се провежда всяка година и е под патронажа на кмета на гр. Лясковец. Участва активно в културния живот на града и е лауреат на национални конкурси и фестивали. Школата осъществява множество самостоятелни концерти и задгранични турнета в Полша, Турция и Македония. БШ ”Ритъм” е отворена за разменни творчески гостувания с колективи от страната и чужбина.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.