European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Новини

Призове и Награди на Фестивала

Конкурс “Най-вкусни домашни консерви с плодове и зеленчуци”: Първа награда Пенсионерски клуб „Мазневска чешмичка” гр. Лясковец; Поощрителна награда НЧ „Пробуждане – 1896” с. Джулюница; Грамота за автентична кулинария – НЧ

Прочети повече

Уникален Фестивал с над 300 участници

Над 30 организации и представители на местни производства с общо над 300 участника се включиха в  пъстрото и автентично фестивално събитие  “Всички под един покрив”, организирано от СНЦ “Местна инициативна група – Лясковец-Стражица“

Прочети повече

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.