European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Покана за заключителна Конференция

Покана за заключителна Конференция

Уважаеми жители на територията на МИГ, членове и партньори на МИГ, представители на бизнес, НПО и заинтересовани страни.

Имаме удоволствието да ви поканим на заключителна Конференция при следната програма:

Еднодневна информационна конференция за най-малко 50 участници:

  • Вид на събитието: Еднодневна информационна конференция за най-малко 50 участници
  • Място: град Лясковец, Салон на  Читалище “Напредък – 1870”, пл. “Възраждане” №6
  • Ден: 27 юни 2022г., понеделник
  • Начален час: 10.00ч.
  • Предварителна програма:
Час Тема
09.30ч. Регистрация на кафе и чай.
10.00ч.-11.00ч. Презентация  за постигнатите резултати по проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!» – първа част
11.00ч.-12.00ч. Презентация  за постигнатите резултати по проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!» – втора част
12.00ч.-13.00ч. Презентация Бранд „Smart Rural Brand“
13.00ч.-13.30ч. Обяд
13.30ч.-14.30ч. Презентация „Продукти от територията на Лясковец и Стражица“.
14.30ч.-15.30ч. Представяне на Иновативна платформа „Всички под един покрив“
15.30ч.-16.00ч. Кафе, чай
16.00ч.-17.00ч. Дискусия.
17.00ч. Закриване

 

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.