European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

По пътя на виното – Лясковец – Елена – Марян

Освен във времето, виненото пътешествие може да бъде и в пространството – към близките и далечни места, където с много умения, любов и грижи призваните майстори винари превръщат зрялото грозде в божествени еликсири. Когато видиш с очите си мястото, където се създава виното, отношението и желанието ти към него със сигурност ще претърпят положителна промяна. Да опитаме най-хубавите вина на две от най-добрите български изби.

Посещение на Лясковския манастир „Св.Св.Петър и Павел“ и Лясковец.

В град Лясковец се намира единственият  по рода си Музей на гурбетчийското градинарство, разположен в най-атрактивната част на града – “Ланджов двор”, в красива стара къща – паметник на културата  от  Възрожденската епоха. Музеят  разполага с  музейна сбирка, аранжиран вътрешен двор, в който са пресъздадени с подходящи експонати традиционни дейности за района.

Посещение  на Винпром  Лясковец – едно от  най-старите  и предпочитани места  за провеждане на винени дегустации за туристически групи и индивидуални туристи.

По време на винения тур ще видите интересни експонати от музейната сбирка като римска преса за грозде от 3-ти век след Христа  и ще се запознаете с дългогодишната  история на избата.

От 1985 г. до днес тя е посрещала туристи от цял свят, както  и известни политици, писатели и посланици, както и популярни актьори като Жан-Клод Ван Дам и много други.

Гидът ще  ви  покаже  музейната  сбирка и  ще ви разкаже историята  на избата.  Ще научите  как се дегустира и сервира вино, ще ви запознае с бита и нрава на лясковчани, традициите на района във винопроизводството.

Тук ще имате изключителната  възможност  да дегустирате  естествено пенливи вина, пенливи билкови вина, газирана шира, десертни вина, пелин, сухи бели и червени тихи вина от различни реколти, колекционни и енотични вина и от  най-добрите български ракии.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.