European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Празник на кайсията

Празник на кайсията се провежда ежегодно на 30 юни в Тутракан.

Както знаем този регион на България е най-големият производител на кайсии и това е най-подходящото място за провеждането на подобно честване. „Тутракан – Столица на кайсията“ – под това мото всяка година в края на юни се провежда традиционен фестивал на кайсията.

По време на празника се прави изложение на различни сортове кайсии от околността, предлагат се сладка, организират се конкурси за най-добър кайсиев плод, най-добра кайсиева ракия, най-вкусен кайсиев сладкиш и сладко от кайсии, както и съревнование за принц и принцеса на празника. Забавните игри и концертът са задължителен елемент от събитието.

В Празник на кайсията са включени:
• Изложение на различни сортове кайсии, отглеждани в Община Тутракан
• Рисунка на тема „Тутракан – столица на кайсията“
• Атрактивни игри и конкурси
• Празнично хоро

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.