European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Празник на картофа в село Добри дял

В лясковското село Добри дял  се състои кулинарен празник на картофа на 14 октомври .

Кулинари от Лясковско, Горнооряховско и Златаришко са поканени да покажат умения и въображение при приготвянето на различни ястия – солени и сладки, от картофи. Поредният Празник на картофа ще започне в 10 ч. в добридялското НЧ „П. Р. Славейков-1903”.

Участващите в кулинарната надпревара ще бъдат оценявани от жури. Докато то опита от всички вкусни картофени предложения, на сцената ще се изявят певчески и танцови формации към местното читалище и пенсионерския клуб, както и гостуващи самодейци. Програмата ще включва също скечове и театрална сценка, информират от Община Лясковец.

Накрая ще бъдат отсъдени награди за най-вкусно ястие от картоф, за картофен десерт, най-добър външен вид на ястие, най-атрактивно участие, както и за най-малък и най-възрастен участник. Конкурсът ще протече анонимно.

Организатори на празника са добридялското читалище „П. Р. Славейков-1903”, Кметството и местният Клуб на пенсионера „Еделвайс”. Той се реализира с подкрепата на Община Лясковец.

Творенията с този полезен зеленчук и тази година са направени с картофи от екологично-чистите градини и нивя на Добри дял. В кулинарната надпревара се впускат и гости от приятелски пенсионерски клубове и читалища от региона – майстори-кулинари от лясковските села и от съседни селища на горнооряховска и златаришка общини.

 

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.