European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Празник на лопуша в село Бряговица

НЧ “Самообразование 1921”, ПК “Росна китка “, кметство Бряговица, със съдействието на Община Стражица, ежегодно провеждат  Празник на лопуша.

Местни кулинари  демонстрират най-доброто от себе си. Те ще представят вкусни деликатеси със зеленолистния зеленчук, които ще бъдат оценявани от компетентно жури.

Кандидатите за приз ще майсторят разнообразни ястия, разделени в различни категории. Ще има супи, основни, тестени изделия и т.н. Предвидена е награда и за най-младия участник в кулинарното съревнование.

Народна радост и кулинарни шедьоври съпътстват Празника на лопуша в село Бряговица.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.