European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Разбирателство между етносите

Разбирателство между етносите

Кулинарията заема важно място сред културните ценности на турците. Турския и българския народ векове наред са живели един до друг, поради което редица понятия на турските гозби са навлезли в българската кулинария. Произношението на повечето от тях се е запазило и до днес. Като пример можем да посочим няколко от следните названия: салата, туршия, шкембе, пача, кайма, тас кебап, бюрек.

Турците продължават ревностно да следват традицията за приготвяне на баклава по време на Байрами и по специални поводи. Особено при Рамазан Байрама, когато приготовленията за направа на баклава започват седмица преди празника.

Роднините, съседите и други гости, които след байрамския намаз ходят по домовете на по-възрастните биват гощавани с баклава. Тя се поднася и на съседите, които не са мюсюлмани. По същия начин, с голямо вълнение турците честват и Курбан Байрам. Месо от курбана се раздава първо на съседи, роднини и бедни, които не могат да си позволят да заколят курбан. Думата „курбан” влиза в българския език, а като ястие означава сварено месо.

По обичай всяка татарска къща посреща госта първо с кафе и задължително бучка захар. Тя  се слага в устата, за да се топи при отпиване на всяка глътка кафе. Татаркините приготвят изобилие от тестени специалитети. Единия от тях се казва кобете  – прави се от мазно тесто, на няколко слоя с плънка от пилешко и ориз между тях. Гозбата се поставя в тава и се затваря с капак от тесто, за да се запече във фурната. Отгоре за блясък се маже с белтък. Капакът на готовото ядене се отваря само от главата на семейството. Друг татарски специалитет е питката, наречена калахай. Тя се приготвя на Гергьовден. Търкаля се по земята на колело. Колкото по – дълъг е пътят му, толкова по – голям берекет ще даде земеделската година, вярват татарите.

Други татарски ястия  са : чибюрек, джантък, катък, табакбюрек.

От местните занаяти са запазени дърводелството и сарачеството.

Обичай, който и днес е запазен при турци и татари е –Къносване на булка.

Действието се развива в къщата на момичето / булката / една вечер преди сватбата.

 Момичето е с дълга червена рокля / биндъллъ / от кадифе богато бродирана на цветя с копринени конци, а на главата с червен воал.  Другите девойки / приятелките на булката са облечени с рокли или шалвари /червени или сини / на цвят  с богати бродерии. Те са изработени от кадифе отстрани бродирани с различни фигурки, тънки памучни бели ризи и върху ризите богато украсен елек  или джекет на главата копринен шал. На краката бели памучни чорапи и черни обувки с ниско токче и с каишка отпред.

Момичетата / приятелките / правят тунел с ръце през които минава булката придружена от две възрастни жени, които пеят, а булката е с делвичка в ръка пълна с жито и бонбони.

Приятелките пеят  и се въртят в кръг заедно с булката, като в ръцете си имат специални таблички/ или поставки / в които са закрепени свещите, а булката е със делвичка в ръка. Преди да седне в кръга в който е поставен  стол тя счупва делвичката.

Свекървата взема от разпилените се бонбони и жито и ги хвърля към гостите. Всеки от гостите си взема за здраве и щастие. Свекървата слага в двете ръце на булката по една златна пара. Две възрастни жени пеят и слагат в дланите и къна и след това ръкавици. Къна се раздава и на гостите.

След къната празника завършва с танци.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.