European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Ресторант”Котвата”

Ресторант-пицария “Котвата” се намира в близост до парк Христо Ботев в град Тутракан.

Интериорът е семпъл и елегантен с меки кожени мебели и просторна тераса, от която се разкрива чудесна гледка към река Дунав. Менюто включва вкусни пици, десерти, рибни и интернационални ястия. Извършват се и кетъринг услуги. Заведението е подходящо за романтика, среща с приятели, частни партита, лични и семейни празници.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.