European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Ресторант”Стомната”

Комплекс “Стомната” е прекрасно място в горещите летни дни и вечери.

Намира се на Околовръстен път Тутракан и предлагаме за вас сезонен открит басейн, където да релаксирате заобиколени от спокойствие и тишина.

Организира незабравими тържества като сватби, абитуриентски балове и други събития, комплекс Стомната разполага с ресторант, където да се насладите на вкусна храна и уютна обстановка.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.