European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Ресторант “Дунав”

Ресторант “Дунав”

Ресторант “Дунав” се намира в Тутракан и предлага ресторант, бар и безплатен WiFi на цялата територия.

Първокласни ястия от българската и средиземноморската кухня, допълнени от изящен интериор са само част от предимствата на ресторантът. Той e с капацитет до 100 гости и предлага избор измежду вътрешна зала и панорамна тераса. Идеален е за фирмени мероприятия, сватби и др.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.