European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Ресторант “Жива Риба”

Ресторант “Жива Риба” се намира в село Мерданя. Предлаганите рибни специалитети се приготвят от жива риба.

Живи шарани, толстолоб, сом, амур и др. са част от интересния интериор на малкото крайпътно ресторантче в село Мерданя с колоритното име „Жива риба“.

На място се предлага и прясна риба, която е предимно речна и язовирска. Килограм шаран се търгува за 5,50 лв., толстолоб – за 3.00 лв., а есенно време се продават амур, бяла риба, сом на цени от около 8 – 10 лв.

На място в заведението се приготвя пържена и риба на скара.

 

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.