European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Ресторант “Рибарска среща”

Ресторант “Рибарска среща” се намира на брега на река Дунав в село Ряхово.

Ресторант Рибарска среща е новото попълнение на фирма Фишери 2009 ООД и се намира на самия бряг на р.Дунав в с.Ряхово. Разполага с две вътрешни зали и места на открито с чудесна панорамна гледка. Менюто предлага български ястия, с основен акцент върху рибните специалитети. Тук рибената чорба се приготвя по оригинална рецепта от няколко вида риба. Ресторантът е подходящ както за пълноценен отдих и хапване с приятели, така и за лични, и семейни празници.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.