European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Ресторант „Хан Дълбока”

„Хан Дълбока” се намира на главен път Русе – Силистра, на 7км източно от гр. Тутракан. Ханчето е разположено в живописна долина датиращо още от средата на XIX век, известно още като Антимовското ханче, а на местните като Къмпинга.

Тук ще имате възможност да се насладите на свежия въздух и спокойната атмосфера на местността.

Ресторантът разполага с капацитет от 70 места, а лятната градина с 100 места. Тук може да се насладите на най-доброто от българската кухня, Тутракански рибни ястия и невероятни патешки специалитети. Хладно през лятото и уютно до камината през зимата, в „Хан Дълбока” ще се почувствате удобно и приятно, наслаждавайки се на незабравими мигове с приятели, колеги и близки. Приятната обстановка, вкусните ястия, професионалното обслужване и живата музика са сами по себе си предпоставка за едно прекрасно изживяване.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.