European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

„Рибен фест“, село Бръшлен

В село Бръшлен, Община Сливо поле, се провежда „Рибен фест – Бръшлен”.

Събитието включва в себе си редица конкурси: за най-вкусна рибена чорба, за печена дунавска риба, за най- бързо чистене на риба, също така и конкурс за най-добра домашна ракия. За целта участниците получават рибен пакет, предоставен от спонсорите на фестивала.

В музикалната програма участват фолклорни състави от Сливо поле, Русе, съседните общини и домакините от Бръшлен. Всяка година във фестивала участват и деца от скаутската организация „Приста скаут“, Русе.

Традиционно във фестивала се провежда и ревю на национални носии от региона, а между отделните състезания ще се вие дълго хоро, в което ще се включат всички желаещи. В събитието се включват и майстори на художествените занаяти от страната и района.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.