European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Свинекомплекс „Голямо Враново Инвест“ АД

Свинекомплекс “Голямо Враново Инвест” АД е сред най-големите производители на свинско месо в страната.

Фирмата предлага огромно разнообразие от месни продукти с гарантирано качество и доказан произход. Отглеждат над 20 000 прасета от елитни породи и разполагаме с модерен цех за месопреработка в с. Голямо Враново, община Сливо поле, област Русе.

Майсторите приготвят с грижа за всеки клиент огромна палитра месни продукти – луканка, салам, пастети, чоризо, филета, сушеница, наденици. А за тези, които искат да бъдат факири в кухнята, сме приготвили прясно свинско месо от всяка част на животните. Всяка рецепта се превръща в разкош с качествените продукти на Свинекомплекс Голямо Враново Инвест.

 

 

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.