European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Сливо поле

Фестивални събития в община Сливо поле.

Фолклорен празник “Греяна ракия и зелева чорба от старовремската софра”.

Фолклорният празник се организира от НЧ”Никола Й. Вапцаров 1927г.” и Кметство с.Бабово,област Русе с подкрепата на Община Сливо поле.Празникът ще се проведе на 19.03.2022 г от 10.30 часа на площада на с.Бабово в рамките на един ден.

 

 

Празникът цели:

– Да съхрани и популяризира фолклорното кулинарно.

песенно и танцово изкуство на предците ни.

-Да даде поле за изява на индивидуални и колективни участници от всички възрастови групи.

-Да представи богатството и красотата на автентичната народна носия от всички краища на страната.

– Утвърждаване на фолклорния празник като значимо събитие в Културния календар на Община Сливо поле и област Русе.

-Развитие на празника като поле за приемственост и солидарност между поколенията.

-Фолклорният празник като поле за развитие на културния и кулинарен туризъм.

Фолклорен празник- „Дядов ден“, село Черешово.

Каквото дядо знае, баба не го знае, е мотото на местния ритуал, който е единствен по рода си в цяла България.

Уникалният празник Дядовден ще бъде отбелязан днес в русенското село Черешово. Обичаят се спазва повече от половин век.

Всяка година мъжете в селото празнуват, ден след Бабинден. Както повелява традицията, веселието ще започне с шествие, предвождано от музиканти. После ще бъде избран “Дядо на селото”, който ще бъде окъпан за здраве на селската чешма. Идеята е била в тържествата да не се допуска участието на жени, но в крайна сметка в днешно време мъжете разрешили на жените да се включват.

 

 

 

Фестивал „Нептунова вечер“, село Ряхово.

По повод Деня на река Дунав , вечерта в с. Ряхово се провежда традиционнен  за селото празник. Наречен е “Нептунова вечер”. Атракция в програмата е посрещането на Нептун и неговата свита на брега на Дунава. Присъстващите ще получат кръщелни свидетелства с нови, морски имена.

 

„Рибен фест“, село Бръшлен.

Събитието включва в себе си редица конкурси: за най-вкусна рибена чорба, за печена дунавска риба, за най- бързо чистене на риба, също така и конкурс за най-добра домашна ракия. За целта  участниците получават рибен пакет, предоставен от спонсорите на фестивала.

В музикалната програма участват фолклорни състави от Сливо поле, Русе, съседните общини и домакините от Бръшлен. Всяка година във фестивала участват и деца от скаутската организация „Приста скаут“, Русе.

Традиционно във фестивала се провежда и ревю на национални носии от региона, а между отделните състезания ще се вие дълго хоро, в което ще  се включат всички желаещи. В събитието се включват и майстори на художествените занаяти от страната и района.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.