European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Странноприемница “При Пешо”

Едно прекрасно място за вкусна храна и почивка.  Чисто и спретнато с добра кухня и голям паркинг.

На входа на Лясковец до пътя за Горна Оряховица и разклона за Варна и Велико търново. За тези които обичат да пътуват това е място за почивка и настройка на компаса!

Уютен ресторант с изключително вкусна храна, приготвена лично от собственика и богат асортимент от напитки. Идеално място за  незабравими поводи – сватба, рожден ден, кръщене и др.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.