European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Териториална марка/бранд по проекта

Териториална марка/бранд по проекта

  • Словесно наименование на бранда:

„Умна селска марка – всички местни продукти от териториите на Лясковец, Стражица, Тутракан, Сливо поле и Средец под един покрив“.

  • Главна цел и резултати от позициониране на бранда:

Главната цел на бранда е той да подпомогне налагането на устойчив модел на популяризиране и местно икономическо развитие в района на 5 селски общини – Лясковец, Стражица, Тутракан, Сиво поле и Средец.

  • Основни резултати са:

– осигуряване на ползи за местната общност (хората, живеещи в/около територията на общините Лясковец, Стражица, Тутракан, Сиво поле и Средец;
-съхраняване и популяризиране на елементи от местната култура в предлаганите продукти, т. е. респект към местната култура;
отговорно отношение и адекватност към очакванията на потребителя, т.е. доказана грижа за клиентите на местни продукти;
– коректност и адекватност на представяната информация, реклама и предлагане, формиращи реалистични очаквания у клиентите, т.е. спазване на принципите на отговорния маркетинг.

  • Съдържание на марката:

Вид на марката: Колективна марка на Сдружение с нестопанска цел ”Местна инициативна група -Лясковец-Стражица“.

  • Наименование:
    – на български език: „Умна селска марка“;
    – на английски език: „Smart Rural Brand“
  • Съдържание:

1. Стоки от клас 27:
-Килими, черги, изтривалки, рогозки.
2. Стоки от клас 29:
-месо, риба, птици и дивеч; месни екстракти; консервирани, замразени, сушени, варени и печени плодове и зеленчуци; желета, конфитюри и компоти; яйца; мляко, сирене, кашкавал, масло, кисело мляко и други млечни произведения; хранителни масла и мазнини.
3. Стоки от клас 30:
-кафе, чай, какао и техните заместители; ориз, паста и юфка; брашно и произведения от зърнени храни; хляб, сладкиши и захарни изделия; шоколад; сладоледи, сорбета и други заледени продукти за ядене; захар, мед, меласа; мая, бакпулвер; сол, подправки, консервирани билки; оцет, сосове и други смеси от подправки; лед.
4. Стоки от клас 31:
-сурови и необработени селскостопански, градинарски и горски продукти и аквакултури; сурови и необработени зърна и семена за посев; пресни плодове и зеленчуци, пресни билки; живи растения и цветя; луковици, разсади и семена за засаждане; живи животни; храни и напитки за животни; малц.
5. Стоки от клас 32:
-бира; безалкохолни напитки; минерални и газирани води; плодови напитки и плодови сокове; сиропи и други суровини за приготвяне на безалкохолни напитки.
6. Стоки от клас 33:
-алкохолни напитки, с изключение на бира; алкохолни суровини за приготвяне на напитки.
7. Услуги от клас 40:
-обработване на материали; рециклиране на отпадъци и боклук; пречистване на въздуха и обработване на вода; печатарски услуги; консервиране на храни и напитки.
8. Услуги от клас 41:
-образование; обучение; развлечение, спортна и културна дейност.
9. Услуги от клас 43:
-ресторантьорство, временно настаняване

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.