European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

тЕРИТОРИЯ сТРАЖИЦА

Фолклорен фестивал „Фолкстраж”. Провежда се всяка година в град Стражица.

Фестивалът е с конкурсен характер и в него участват оркестри за народна музика от цялата страна. Връчват се парични награди, като има индивидуални награди и за оркестри. Съхраняване и популяризиране на фолклора, българската народна песен и инструментална музика. Даване възможност за изява на народни певци и музиканти и издирване на нови, неизвестни народни песни и инструментални мелодии. Превръщане на фестивала в постоянно действащ културно-информационен център за съхраняване на българското фолклорно наследство и национална идентичност. Съхраняване и популяризиране уникалността на българския фолклор.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Фестивал на Житената питка”. Провежда се всяка година в град Стражица. Възстановки на народни обичаи и традиции свързани с хляба. Кулинарни конкурси и изложби. Фестивалът на житената питка се провежда всяка година на 16-ти октомври – Световния ден на прехраната и хляба. Фестивалът се организира в гр.Стражица, родния град на Ангел Каралийчев. В рамките на събитието протичат няколко конкурса за възстановка на народни обичаи: „Никой не е по-голям от хляба“, надпяването „С питка на мегдана“, демонстрации на клуба по борба „Храната прави борбата“. Провеждат се ежегодно конкурси за най-добро ясние, направено от брашно. Има и богата фолклорна програма, като тази година ще участват 20-30 фолклорни формации. Победителите получават грамоти и награди. И тази година кметът на Стражица ще замеси сам житена питка, от която гостите да опитат.

Рокфест „Рокстраж”. Провежда се ежегодно в град Стражица. Еднодневен е и всеки от участниците получава парична награда. Сред наградите, които се връчват са за най-добър аранжимент, за авторска песен, за най-добър инструменталист и вокал.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.