European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Тутракан

Фестивални събития в община Тутракан.

Фестивал на мамалигата – с. Нова Черна.

Фестивалът се организира от Народно читалище „Васил Йорданов-1942г.” със съдействието на община Тутракан и Кметство с.Нова Черна. Целта на фестивала е да се съхрани и популяризира изворния, автентичен фолклор на България.

Да се представи пъстротата на българското фолклорно изкуство в песен, танц, слово и храна. Мамалигата е традиционно румънско ястие, но с преселването на черненци от село Черна Румъния в днешна Нова Черна се е запазила като вид храна и по този начин искаме да предадем и разпространим живото духовно културно наследство на българина, участващо в изграждането на идентичността ни . Във фестивала могат да вземат участие различни колективи, танцьори, ансамбли, индивидуални изпълнители и др. формации от страната.

Областен детски фолклорен фестивал „Дунавски напеви”.

Международен фестивал „Огненият Дунав“ – Тутракан.

Това е едно от най-големите летни събития в българската част на р. Дунав. „Огненият Дунав“ е кулминацията на ежегодната седмица на реката, по време на която се състоят най-разнообразни културни и спортни събития. В последния ден се провежда традиционният „Празник на реката“, включващ състезания с рибарски лодки, преплуване на Дунав, детски анимации, надпиване с боза, изложби на открито, кулинарна надпревара за най-вкусната рибена чорба, представления на местните танцови и музикални школи.

Организира се каране на скутери, летене с парапланер, туристическо корабче между Тутракан и Олтеница, опера под открито небе. Вечер кеят се превръща в сцена на рок концерти, а след настъпване на нощта светлинно-огненото шоу „Огненият Дунав“ осветява реката.

Международен конкурс  «Речни ноти”.

През изминалите години на брега на река Дунав на открити сцени са си давали среща деца от България, Румъния, Сърбия, Босна и Херцеговина, Косово, Израел, Русия, Украйна и Казахстан. С таланта и младостта на участниците и техните изпълнения, дните на фестивала се превръщат в истински празник за града. Конкурсът „Речни ноти” е включен в календара на Министерството на образованието, младежта и науката в програмата за осъществяване на мерките за закрила на деца с изявени дарби.

Национален събор на маскарадните игри «Добруджански кукери 2020».

В истински празник се превръща Областният събор „Добруджански кукери“ в тутраканското село Варненци.

Организира се от община Тутракан и НЧ „Светлина – 1904 г.“ и в него се включват кукерски групи от България и Румъния.Съборът е част от Културния календар на община Тутракан и има състезателен характер. Провежда се на две години.

Събор за автентичен фолклор «Добруджански роден край».

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.