European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Тутракан

Включени обекти на нематериалното културно наследство по номенклатурата на Програма „Живи човешки съкровища“ в община Тутракан.

За редица народи нематериалното културно наследство е основен извор на идентичност и е значимо свързано с тяхната история. За съжаление обаче голямо количество културни изяви като музиката, танца, словото, обредите, съборите или традиционните културни умения са застрашени от изчезване. От една страна съществено участие в този процес има активното налагане на една глобализирана международна култура, свързана с техническия и информационен прогрес, а от друга – много уязвимият характер на това наследство, крехко и преходно във времето, в повечето случаи съществуващо като факт само в момента на изпълнението или при предаване на умението.

  Традиционно празнуване на православни църковни и народни празници.

-Празник Св. Дух в село Белица, общ. Тутракан. Сутрин рано местното население и гости отиват на сутрешна литургия в църквата “Св. Дух”. Коли се курбан. Вечерта има общоселско хоро.

-Коледа в село Белица, общ. Тутракан. На  24.ХІІ. вечерта всеки дом бива посетен от коледари, след тази група минават бразая с дядо. Бразаята играе, а дядото раздухва брашно, което е сипано в лулата му. Двата образа с действията си символизират прогонването на злите духове от дома.

-Архангеловден в село Варненци, общ. Тутракан. Не се канят гости, те се посрещат. Задължително е да присъства на трапезата супа от кокошка и яхния от овца, кюфтенца и сърми. Празникът завършва с общоселски хора.

-Пеперуда в село Варненци, общ. Тутракан. Няма фиксирана дата, при продължително засушаване. Облича се една мома-сираче или вдовица, с ярки дрехи, окичена е със зеленина (с бъзак). Жени я ръсят с вода и брашно. Пеят и танцуват обреден танц.

-Пеперуда в село Варненци общ. Тутракан. Сутрин рано се обкичват портите със зеленина на всеки дом. На празника вземат участие само жените, всички се обличат само с мъжки дрехи, пеят и играят, определени песни за пролетта и плодородието. Украсява се магарешката каручка с цветя, в нея се возят булка, младоженец и кумовете. Музиката свири и върви преди всички, цялото село се обикаля и се спират на мегдана. Булката целува ръце на по-възрастните жени за почит и уважение.

– Курбан Байрам в село Преславци, общ. Тутракан. Коли се овен във всеки дом, преди да се заколи обредното животно, най-възрастният мъж в дома казва молитва. Раздава се месо на 7 бедни семейства, а останалото месо се готви в дома. Целува се ръка и се иска прошка от по-възрастните членове на семейството, от близки и приятели.

– Куковден в Старо село, общ. Тутракан. Предварително се правят гугли (маски) от близките на ергена, който ще бъде кук. Сутринта групата от куковете, куковата баба и манафина обикалят селото, ходят от къща на къща, играят хора за здраве, на стопаните на дома. А момата, чиито дом са посетили се крие, за да не я закачат и бият. Следобед отиват на мегдана. Някои селяни се преобличат като турчин и кадъна, куковете ги гонят. Куковата баба събира парите, куковете след това я гонят, за да й ги вземат.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.