European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Уникален Фестивал

Уникален Фестивал

Над 30 организации и представители на местни производства с общо над 300 участника се включиха в  пъстрото и автентично фестивално събитие  “Всички под един покрив”, организирано от СНЦ “Местна инициативна група – Лясковец-Стражица“ в  град Лясковец от 24 до 26 юни 2022г.

Фестивалът е финал на  проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», одобрен с Решение №РД09-420/23.04.2021г. на Ръководителя на УО на ПРСР,  Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от  мярка  19 „Водено от общностите местно развитие”  от ПРСР 2014 – 2020 г.

Фестивалното събитие е част от  Колективна марка “Smart Rural Brand” на МИГ “Лясковец-Стражица“ и събра заедно местни производители и доставчици на продукти от територията на общините Лясковец и Стражица,  популяризира автентичното нематериално културно наследство – традиции, кулинария, обичаи, фолклор, занаяти и характерни за района производства.

Информационният щанд на СНЦ “Местна инициативна група – Лясковец-Стражица“ бе посетен от над 400 гости.

За посетителите на Фестивала в рамките на три дни се реализираха следните събития: „Изложба и дегустация на продукти, произведени на територията на МИГ. Вкусно, местно, родно!“, „Изложба и демонстрация на занаяти и приложни изкуства“, „Посещение в Музея на гурбетчийското градинарство“, „Ателие „Традиционен бит, култура, автентично наследство“ от територията на МИГ“, „Празнични концерти на местни фолклорни състави“,

Конкурс “Най-вкусни домашни консерви с плодове и зеленчуци”, Конкурс “Най-вкусно традиционно ястие”, Конкурс „Най-сръчен занаятчия на Фестивала“, Конкурс “Най-атрактивен щанд”,  Конкурс „Най-атрактивни продукти на местни производители“ и Конкурс „Обичай/песен/танц, облекло – автентично нематериално културно наследство“ на територията на МИГ. Раздадени са следните призове и награди:

Конкурс “Най-вкусни домашни консерви с плодове и зеленчуци”:

·        Първа награда Пенсионерски клуб „Мазневска чешмичка” гр. Лясковец;

·        Поощрителна награда НЧ „Пробуждане – 1896” с. Джулюница;

·        Грамота за автентична кулинария – НЧ „Самообразование – 1921” с. Бряговица

Конкурс “Най-вкусно традиционно ястие”

·        Първа награда НЧ „Петко Рачев Славейков – 1903” с. Добри Дял;

·        Поощрителна награда  НЧ „Земеделец – 1899” с. Козаревец;

Конкурс „Най-сръчен занаятчия на Фестивала“

·        Бистра Ангелова „Ники хендмейд”  гр. Лясковец;

·        Поощрителна награда  Мая Станчева гр. Лясковец;

Конкурс “Най-атрактивен щанд”

·        Първа награда НЧ „Развитие – 1902” с. Мерданя;

·        Поощрителна награда  НЧ „Земеделец – 1899” с. Козаревец;

Конкурс „Най-атрактивни продукти на местни производители“

·        Първа награда Десислава Цуцулова гр. Лясковец;

·        Грамота  за най – креативен занаятчия във фестивала Светлана Иванова „Рубисвет арт” с. Драгижево;

·        Поощрителна награда  НЧ „Надежда -1928” с. Балканци;

Конкурс „Обичай/песен/танц, облекло – автентично нематериално културно наследство“ на територията на МИГ

·        Първа награда НЧ „Възпитател – Камен – 1896” с. Камен;

·        Поощрителна награда  НЧ „Надежда – 1928” с. Балканци;

·        Грамота за участие с фолклор във фестивала НЧ „Лев Николаевич Толстой – 1890” с. Виноград;

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.