European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Фестивал на житената питка

Фестивалът на житената питка се провежда всяка година на 16-ти октомври – Световния ден на прехраната и хляба. Фестивалът се организира в гр.Стражица, родния град на Ангел Каралийчев.

В рамките на събитието протичат няколко конкурса за възстановка на народни обичаи: „Никой не е по-голям от хляба“, надпяването „С питка на мегдана“, демонстрации на клуба по борба „Храната прави борбата“.

Провеждат се ежегодно конкурси за най-добро ясние, направено от брашно. Има и богата фолклорна програма, като тази година ще участват 20-30 фолклорни формации.

Победителите получават грамоти и награди. И тази година кметът на Стражица ще замеси сам житена питка, от която гостите да опитат.

В културния календар за 2020 г. фестивалът е плануван на Международния ден на хляба и прехраната 16.октомври. Предвид епидемиологичната обстановка тази година фестивалът ще придобие нова концепция. Житената питка ще се търкулне по нивите в общината и ще посети всички участници от 16 до 30 октомври. Културните събития, част от фестивала ще се проведат в населените места в общината
с участието на читалища, пенсионерски клубове, кметства, детски градини и училища в община Стражица. Ще покажем великолепното съчетание от живописна природа и уникално културно наследство, защото храната е не само жизнена потребност, месенето на обредните пити е и свещен ритуал, белег на определено историческо развитие и светоглед, етнически и културен маркер, който наред с празниците и носиите, определя и спецификата на различните етнографски и етнически групи население.

Фестивалът ще запази конкурсния си характер и журито ще оцени цялостното представяне, пресъздадените обичаи, кулинарните шедьоври на участниците. Участията ще бъдат заснети и разпространени чрез социалните мрежи.

Нека отново докажем, че „Никой не е по-голям от хляба” и въпреки ситуацията ще спазим изконните традиции, свързани със замесването на обредни хлябове. Ще възродим обичаите свързани с Житената питка, а тя ще ни свърже с неугасващата българска традиция, ще посее зрънцето надежда за добри бъдни дни, здраве и сили за успех.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.