European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Фестивал на сиренето в град Раковски

Местна инициативна група Раковски организира първия по рода си Фестивал на сиренето в град Раковски

Екипът на Местна инициативна група Раковски, експерти по проекта и местни производители на сирене и млечни продукти взеха участие в първия по рода си Фестивал на сиренето на територията на Община Раковски в изпълнение на проект „Кажи сирене! Балканско сирене“, съгласно подписан административен договор № РД 50-73 от 02.04.2021 г. по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г. Проектът се изпълнява от четири местни инициативни групи от България с водещ партньор МИГ Раковски и партньори МИГ Сливница – Драгоман, МИГ Балчик – Генерал Тошево и МИГ Троян, Априлци, Угърчин и четири местни инициативни групи от Румъния – МИГ Напока Поролисум, МИГ Асоциация Текучи, МИГ Лидер Бистрица Насауд и МИГ Асоциация “Микрорегион Вайлор Крисурилор Алб ши Негру”. Проектното предложение включва съвместни дейности по проучване и документация на балканските сирена, избиране на сирена посланици и изготвяне на маркетингова кампания за тяхното промотиране, както и местни дейности, извършвани на територията на всяка местна инициативна група – партньор по проекта.

Фестивалът бе официално открит от Рангел Матански – Председател на Общински съвет Раковски, Татяна Бакова – Заместник-кмет на община Раковски и Мария Гиева – Изпълнителен директор на Сдружение „Местна инициативна група Раковски“. С началото на фестивала бе даден старт на изложението, в което взеха участие производители на сирене и млечни продукти от територията на община Раковски и страната, като Ферма Ваневи и Ферма Йовчеви, които са добре познати местни производители, отново зарадваха гостите на събитието с дегустация на невероятно вкусните си сирена и кашкавали, представиха и част от останалите си продукти – кисело мляко, цедено мляко и извара. Присъстващите имаха удоволствието да опитат сирене, произведено от биволско мляко, както и биологично чисти продукти от планински региони, но също и продукцията на Тракийски университет – Стара Загора, които зарадваха местните жители с дегустация на сирене и кашкавал още преди официалното им пускане в търговската мрежа. Атракция предизвикаха демонстрация за традиционно ръчно избиване на масло в бурилка и дегустация на масло и мътеница, организирани от представителна група от с. Момчиловци, както и приготвяне на ръчен кашкавал и сирене от биволско мляко, представено от Заралийска занаятчийска работилница.

За доброто настроение на присъстващите се погрижиха певчевски и танцови състави от читалище „Св. Св. Кирил и Методий – 1908“ гр. Раковски, читалище „Св. Св. Кирил и Методий 1929“ с. Шишманци и самодейни състави от цялата страна. Беше излъчена и първата част от видеофилм за популяризиране на сиренето и дейностите по проекта.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.