European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Фирма “Белтарт” ЕООД

Фирма “Белтарт” ЕООД  се намира в село Горно Враново и е специализирана в производство  и продажба на колани, чанти и портмонета.

Основни линии:
– мъжки колани и аксесоари (естествена и изкуствена кожа)
– дамски колани и аксесоари (естествена и изкуствена кожа)
– детски колани и аксесоари (естествена и изкуствена кожа)
– Продажби на едро за клиенти с възможност за поръчка по модели на клиента.

Фирмата работи с много клиенти – утвърдени производители на модни облекла, готови облекла, булчински къщи и др.

БЕЛТАРТ има производствен капацитет от 80 000 колана дневно, а годишно представя повече от 3500 модела. Кръгът клиенти се състои от конфекционери и търговци.

БЕЛТАРТ търси непрекъснато нови тенденции, форми и идеи. Тайната на позитивното развитие е в изразения колективен дух и висока мотивация на всеки един служител на фирмата.

БЕЛТАРТ – задоволяване вкусовете и изискванията на клиентите, изграждане лидерска пазарна позиция, нови лицензи и нови пазари за пласмент, са твърдо набелязани цели за бъдещето.

БЕЛТАРТ с удоволствие ще извърви този път заедно с клиенти и партньори.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.