European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Фирма „Булдекс“ ООД

Фирма “Булдекс“ ООД е Млекопреработвателно предприятие в с. Белица.

Производство на млечни продукти с марка Ралица: сирена, кашкавали, кисели млека и др. Фирмата се отличава с:

-Работи със 100% Българско фермерско мляко!
-Над 22 годишен опит в производството на млечни продукти.
-Запазва българския автентичен вкус, като работим изцяло с Български млечно-кисели култури.
-Притежава собствени лаборатории, където ежедневно следим качеството и чистотата на нашите продукти!
-Продуктите ни НЕ съдържат растителни мазнини.
-БУЛДЕКС” ООД разполага със собствен хладилен транспорт, който гарантира навременна доставка на продуктите в търговската мрежа.
Собствениците на фирмата са помислили и за приятния отдих на работниците, като са им осигурили отлични условия за хранене и отмора.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.