European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Фирма „Го грил” ООД

Фирма „Го грил” ООД в град Лясковец трето поколение фамилна компания, успяла да съхрани уникалните традиции на горнооряховската скара.

През годините „Го грил” ООД създава успешен модел за управление на обектите си в условията на франчайзинг.

Фирмата произвежда  продукти за скара по старата технология от висококачествено свежо месо и натурални подправки – без изкуствени консерванти, без оцветители, без заместители.

Мисията на фирмата е да предлага на  съвременния българин вкусна, висококачествена и здравословна храна – натурална българска скара – оригинална част от богатата кулинарна култура на народа ни. По всяко време, във всеки град, на удобно място, фирмата предоставя на своите клиенти възможността за добра храна – винаги еднакво вкусна, бързо приготвена, с гарантирано качество, с безкомпромисна хигиена и отлично обслужване.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.