European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Фирма “Добруджански плод” –АД

Фирма Добруджански плод 07 ЕООД е утвърден лидер в производството и търговията на натурални плодови сокове с марка Valento, плодови концентрати и пюрета.

Продуктите с марка Valento са с натурален произход и високо качество. Подходящи са за сок – машини в хотели, офиси, ресторанти и питейни заведения.
Географското разположение на фирмата и дългогодишния и опит я правят водещ производител на продукти от традиционната за региона кайсия, която е позната със своите качествени характеристики както в страната така и в чужбина.
За да затвърди позициите си Добруджански плод 07 ЕООД продължава да повишава своя производствен капацитет и своята продуктова гама. Фирмата модернизира поетапно своите производствени съоръжения и технологии и ги съвместява в най- тясна степен с европейските изисквания.
Системите за качество въведени в Добруджански плод 07 ЕООД не отстъпват на конкурентните фирми и спомагат продуктите на фирмата да се продават успешно на всички международни пазари. Наши дългогодишни клиенти са фирми от Румъния, Турция, Сърбия, Испания, Тайван и др. Ние не спираме да се развиваме и да търсим своето място между големите компании в бранша, очакваме с готовност нови партньори с които заедно да работим за един успешен и за двете страни бизнес.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.