European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Фирма „Едрина“ ООД

Фирма „Едрина“ ООД е Месопреработвателно предприятие. Производство на трайни и малотрайно месни продукти и колбаси.

„Едрина“ ООД и наша грижа е осигуряване на пазара с най-добрите месни продукти от българска суровина и доказан произход.

Работиот 1991 година и съчетава натрупан богат професионален опит с високотехнологично оборудване. 

Предлага на своите клиенти само първокласно месо и месни изделия.

Разполага с производствени бази и магазини за месо в София и Тутракан, като производствените процеси в тях протичат напълно координирано. В предприятието в Тутракан месото се добива и охлажда и голяма част от охладените половинки и четвъртинки се доставят за разфасоване и преработка в София.

Партнира си от години със свинефермите в Исперих, Слънчево и Голямо Враново, които са основните ни доставчици на свинско месо.

В своите магазини за месо в София и Тутракан дори най-капризните гастрономи ще открият по нещичко и за себе си от  невероятно разнообразен асортимент. Предлага повече от 70 вида вкусотии – охладено трупно месо, охладени заготовки от червени меса, полуфабрикати, малотрайни варено-пушени и сурово-сушени колбаси. Сред тях са и традиционните за нашата кухня рецепти.

Всички месни продукти са произведени от българско прясно месо и са с постоянно високо качество в удобни за домакинствата разфасовки. Това ни осигурява постоянни клиенти при цени за сегмента около средните.

Предприятията  са сертифицирани по ISO 22000 и отговарят на всички европейски норми и стандарти. Това означава, че целият производствен процес протича при строг контрол и произвежданите от нас храни са напълно безопасни.

И в двете си производствени бази поддържат модерно оборудвани хладилни складове. Извършват зареждане на магазините в близките населени места с наш специализиран транспорт. Първокласната българска суровина и постоянната грижа за качеството на продуктите ни осигуряват лоялността на потребителите и доверието на постоянните ни партньори.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.