European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Фирма „Недифууд“ ООД

Фирма „Недифууд“ ООД  осигурява патици за хранителната промишленост от собствено производство в птицеферма.

Компанията се развива с основна икономическа дейност в областта на: Отглеждането на патици.

НЕДИФУУД ООД осигурява всички необходими условия за отглеждането на патици – отопляеми помещения, поилки, качествена храна. Всичко това впоследствие оказва влияние и върху качеството на месото и месните продукти.

Фирмата отглежда и угоява патици, от които се произвежда висококачествен патешки черен дроб, патешко магре, патешки субпродукти и патешко месо.

НЕДИФУУД ООД произвежа и педлага :

  • Патешки дроб / foie gras /
  • Патешко магре /duck magret /
  • Патешки бут

Патешки субпродукти :

  • Сърца
  • Маншон
  • Шийки
  • Крила
  • Фенери

Угояване на патици в град Тутракан от фирма Недифууд:
За угояването на патици е необходима дълбока несменяема постеля, като на един метър площ се настаняват по 8-9 патици в групи. Недифууд отглежда и угоява патици в подходящи за целта помещения, отговарящи на строителните норми и изискванията на ДВСК.

Предприетите и вложените инвестиции за технологично и техническо обновление са гаранция за успешно развитие на фирма Недифууд град Тутракан. В птицефермата работи екип от служители с богат опит, полагащ грижи за отглеждането и угояването на патиците. Фирмата е член на Съюза на птицевъдите в България.

 

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.