European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Фирма “Нико Милк” ООД

Фирма “Нико Милк” ООД извършва производство на бяло саламурено сирене, краве прясно и кисело мляко.

Разполага с мандра в село Сяново, община Тутракан, област Силистра. Продуктите се предлагат и в градовете Бургас и Велико Търново.

Фирма Нико Милк ООД е основана през 2012 година. Основният предмет на дейност на дружеството е производството на мляко и млечни продукти от собствена фамилна кравеферма. Мандрата се намира в село Сяново, община Тутракан, област Силистра. Цехът за преработка и производство на млечни продукти е изграден в съответствие с всички изисквания в областта и финансиран по европейски програми.

Нико Милк ООД извършва производство на следните млечни продукти с марката Natura milk:

  • краве прясно мляко 3,6%;
  • краве кисело мляко 3,6%;
  • бяло саламурено краве сирене.

Мандрата е разположена в екологично чист район. Производственият капацитет за един ден възлиза на 1 тон мляко. Преработката и производството на млечните продукти се следи стриктно посредством провеждан качествен контрол. Налице е лаборатория за извършване на контрол. Тя се намира в самата мандра.

Доставките до магазинната мрежа се извършват посредством фирмена хладилна техника.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.