European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Фирма „Солей“ ООД

Фирма „Солей“ ООД

Фирмата се занимава с преработка  и пакетиране на ядки в гр. Сливо поле.

Солей е дългогодишна търговска марка, стремяща се да удовлетвори своите потребители като предлага разнообразна гама от печени и сурови слънчогледови и тиквени семки, пъстър асортимент от ядки и сушени плодове.

Mr. Semcho е нов бранд, изцяло насочен към слънчогледовите семки, конкретно към вкусния спомен от детските години – хрупкавите слънчогледови семки.

Великов и Ко ООД, като семейна фирма, поставя  основите на традицията и  майсторлъка при отглеждане и изпичане на собствено произведени слънчогледови семки.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.