European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Фирма “Стефанов – Иван Стефанов 04” ЕООД

Фирма “Стефанов – Иван Стефанов 04” ЕООД е създадена преди близо 25 години в село Драгижево.

Предприятието предлага продукцията си на пазара от 1998 година, като през годините увеличи капацитета и продуктовата си гама многократно.

Богатия асортимент от колбаси и деликатеси е съчетание от уникални рецепти, незаменими вкусови качества, доказани през годините както от удовлетвореноста на клиентите, така и с многото отличия от различни изложения. Трайни и сурово сушени колбаси. Богатия асортимент от колбаси и деликатеси е съчетание от уникални рецепти, незаменими вкусови качества, доказани през годините както от удовлетвореността на клиентите, така и с многото отличия от различни изложения. От 2008 година предприятието е защитило и сертифицирало за работа едни от най-високите стандарти гарантиращи високо качество и безопасност на произвежданите храни- до 2013 г –ISO 22 000:2005, а от 2014 година FSSC 22 000.

Мотото на  производството е „ Колбасите приготвени с любов”.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.