European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Фирма “Суниверс” ООД

Фирма Суниверс” ООД e производител на луксозни сочни торти, фото торти, торти за сватби, кръщенета, рождени дни, годежи, както и ежедневни торти в Сливо поле.

Тортите могат да бъдат направени по личен избор и вкус. Фирмата произвежда още:  еклери, дребни сладки, сухи пасти, рула и други дребни сладкиши.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.