European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Фолклорен венец „Божура“, Средец

Национален странджанско-тракийски събор за надпяване и надсвирване „Фолклорен венец Божура“

Националният странджанско–тракийски събор за надпяване и надсвирване „Фолклорен венец-Божура“ има за цел да продължи традицията на странджанско-тракийския край, да стимулира интереса и любовта към богатото фолклорно наследство.

Съборът се провежда в рамките на два дни в града и в местността „Божура“ край град Средец, през последната събота и неделя на май.

Тази първоначално общинска изява, за няколко години надхвърли рамките на регионален форум и от 1998 година се вписа във фолклорната палитра на България като Национален. Постепенно се добавиха нови елементи в програмата: връчване на Приз Комня Стоянова, в памет на една от най-обичаните и популярни странджански певици; участие на знаменити изпълнители от региона в гала концертите, присъствие на гостуващи състави от чужбина и провеждане на научни конференци.

Почитателите на фолклора  могат да се насладят на изпълненията на гост-изпълнителите  на галаконцерта Тодор и Донка Кожухарови и оркестър”Южни ритми”, Янка Рупкина, Калинка Згурова, Ваня Дженезова, Златка Ставрева, Яна Иванова, Керка Тотева, Ирена Станкова, Квартет ”Китен”, ТА”Въжички” гр. Стралджа, Танцов клуб ”Веселие”, ДЮТА ”Искрици”, ТА”Странджанска жарава”, Мъжка и Женска фолклорни групи  при НЧ ”Пробуда – 1897”, МФГ ”Божура”.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.